سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسین میرکریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد-جوشکاری، دانشگاه شهید چمران اهواز
خلیل رنجبر – دانشیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا دهملایی – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اتصال غیر همجنس فولادهای فریتی کم آلیاژ به فولادهای زنگنزن آستنیتی، طی دهه های گذشته به صورت گسترد های در صنایع به کار گرفته شده است. بنا به تجربه ها و تحقیقات پیشین، این اتصال یکی از نقاطی است که درگیرمشکلات بسیاری بوده و بسیاری از خرابی ها در این منطقه اتفاق می افتد. بنابر اهمیت صنعتی و اقتصادی این نوع اتصال در تحقیق حاضر دو فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۱۶A240-TPو فولاد کمآلیاژ فریتی ۱۱A387-Gr.توسط جوشکاری قوسی تنگستن- گاز با دو جریان ثابت و پالسی به هم جوش داده شده اند. از دو نوع فلز پرکننده پر کاربردERNiCr- و ۳ ER309L نیز جهت گسترش دامنه تحقیق استفاده شده است. پس از انجام تستهای خواص فیزیکی مکانیکی، شامل متالوگرافی، میکروآنالیز شیمیایی و ریزسختی سنجی مشخص گردید جریان پالسی به دلیل حرارت ورودی کمتر و ایجاد اختلاط بیشتر در حوضچه جوش، سبب کاهش پدیدههای متالورژیکی نامطلوب مانند تشکیل منطقه فقیر از کربن و منطقه انتقالی می شود. در مقایسه میان فلزات پرکننده به کار رفته نیز، فلز پرکننده پایه نیکل بهدلیل محدود کردن نفوذ کربن به درون حوضچه جوش، کاهش احتمال تشکیل مارتنزیت در منطقه انتقالی و قابلیت تحمل دمای سرویس بالاتر نسبت به فلز پرکننده دیگر، مطلوبتر میباشد. اگر چه هزینه بیشتر و مشکلات مرتبط با تولید آن نیز باید در نظر گرفته شود