سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده زرگری – دانشیار دانشکده عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران
سمانه خضرائیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل -دانشگاه علم و صنعت ایران
نازلی دهقانی – دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل و نقل -دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با وجود تعدد ارزیابی های قبل و بعد از اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند که اثبات کرده اند سرمایه گذاری در زمینه ی حمل و نقل هوشمند بازدهی مطلوب دارد ، ارزیابی منافع حاصل از بکارگیری اینسیستم ها هنوز چالش های قابل توجهی رادر بر دارد .برای تصمیم گیری مناسب در جهت اجرای یک سیستم هوشمند ،روشی برای ارزیابی دقیق و مطمئن طرحها مورد نیاز است. ارزیابی پروژه ها شاملفرآیند بررسی مزایا و معایب یک پروژه برای تصمیم گیری در خصوص مطلوبیت به کار گیری پروژه ها می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که هدف از ارزیابی اقتصادی به دست آوردن اطلاعاتی برای کمک به هدایتسیاست ها و تصمیم های سرمایه گذاری به منظور برآورده کردن اهداف مشخصی است.در این مقاله با مروری بر روش های مختلف ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل و نقل هوشمند، به عنوان مطالعه موردیسیستم هوشمند پارکینگ لاله شهر تهران با استفاده از روش آنالیز چند معیاره ارزیابی شده است.نتایج حاصل شده حاکی از آن است که هوشمند سازی به میزان ۱۱٫۶ % در میانگینی از معیارها از گزینه ی عدمهوشمند سازی برتر است.