سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علوم اقتصادی تهران
صمد رنجبر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

چکیده:

مقاله حاضر با هدف کلی ارزیابی عملکرد سازمانی و اجراء و بسط مدل تعالی سازمانی ( EFQM )در ایران (با درنظر گرفتن بانک ملکی ) و تعیین نمره، عملکرد و فاصله این سازمان تا سطح تعالی؛ همچنین شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود و وزن دهی و رتبه بندی آنها با روش تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )انجام شد، در این راستا نمره و امتیاز هر ی از معیارهای ۹ گانه مدل تعالی، به تفکیک و بر اساس منطق رادار ( RADAR ) محاسبه شد و از این طریق میانگین امتیاز سازمان مربوطه بر اساس مدل EFQM ، محاسبه گردید . معیار نتایج جامعه با کسب ۳۴/۸۶ از ۹۰ امتیاز معادل ۵٫۴۳% معیار رهبری با کسب ۳۸/۲۸ از ۱۰۰ امتیاز معادل ۳۸% معیار نتایج کلیدی عملکرد با کسب ۵۳/۹۴ از ۱۵۰ امتیاز معادل ۷٫۳۶% معیار خط مشی و راهبرد با کسب ۲۷/۷۳ معیار فرآیندها با کسب ۳۲/۲۴ از ۱۴۰ امتیاز معادل ۲۳%