سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس استقلال مطلق – دکترای انرژی- مدرس دانشگاه پیام نور
فاطمه آرزم – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست- کارشناس HSE شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ه
محمد حامدی امین – رئیس HSE شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هرمزگان

چکیده:

مسائل مربوط به انرژی در وضع محیط زیست زمین، اهمیت حیاتی دارند.نیروی باد،فن آوری استفاده از باد برای تولید برق،منبع جدید تامین برق با سریعترین رشد در سطح جهان است.به گفته کارشناسان پیگیری این روند مستلزم تحقیق و توسعه هر چه بی پروا و التزام دولت به فراهم آوردن پشتوانه ای اقتصادی برای این فناوری است.انرژی بادی عمدتاً توسط توربین های بادی سه پره ای بسیار بزرگ تولید می شود که بر بالای برجکهای بلندی قرار می گیرند و مثل پنکه هایی کار می کنند که به حالت عکس می گردند این توربینها به جای آنکه از برق برای ایجاد باد کمک بگیرند از باد برای تولید برق استفاده می کنند. در این مقاله بر مبنای مقایسه هزینه تولید انرژی الکتریکی از باد و انرژی های فسیلی بنا شده در خصوص اهمیت انرژی باد در آینده اقتصاد انرژی ایران می بایست گفت استفاده از این انرژی موجب صرفه جویی فراورده های نفتی به عنوان سوخت می شود.صرفه جویی به دست آمده در درجه اول موجب حفظ منابع فسیلی انرژی و مهمتر ازاین که تبدیل آن به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.در درجه دوم تولید الکتریسیته از این نوع انرژی فاقد هیچگونه آلودگی زیست محیطی بوده که همین عامل کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم محیط زیست بشری نموده و در نتیجه مسیر برای نیل به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند .استفاده از انرژی باد در ایران علاوه بر عمران و آبادی موجب ایجاد مشاغل جدید شده و بالاخره با بومی سازی فناوری انرژی باد،اقتصاد انرژی کشور در مسیر پویایی گام بر می دارد. در این پژوهش با استفاده از ارزیابی طرحهای اقتصادی بخصوص طرحهای عمرانی و نیروگاهی با استفاده از تکنیکهای ارزیابی فنی و اقتصادی هم چون ضریب بازگشت سرمایه CRF ،حداقل نرخ جذب کننده،روشهای ارزش فعلی،روش هزینه سالیانه یکنواخت،روش نرخ بازگشت سالیانه،روش نسبت مناع به مخارج و هم چنین تکنیکهای دیگر اقتصاد مهندسی،از جمله روش دوره بازگشت سرمایه، روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت،روش ارزش آینده ، هزینه سرمایه گذاری سالیانه AC , و هزینه تعمیر و نگهداری OANDM هزینه سوخت PVF و به برآورد قیمت تمام شده از روش هزینه تراز شده (LOCE) انرژی تولیدی از باد و سوختهای فسیلی دست می یابیم.