سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسدالهی – کاشناس ارشد راه و ترابری مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
سیدرامتین باقری – کاشناس ارشد راه و ترابری مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارسه
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

طول تداخلی بخشی از راه است که دارای ترافیکبهم بافته بوده و ایمنی آن قسمت از راه را تحت تاثیر قرار میدهد نمونه ساده این بخش از راه را میتوان درتقاطعاتغیرمسطح مانند مکانهایی که حدفاصل دو لوپ ورودی وخروجی را تشکیل میدهد مشاهده کرد در آزاد راه ها و بزرگ راه ها و درمحل رمپهای ورودی وخروجی محاسبه طول مفید وایمن فاصله آنها موضوعی است که اغلب طراحان هندسه راه با آن درگیر هستند دراین مقاله به معرفی مطالعات انجام شده درخصوص نحوه محاسبه طول لازم این فواصل پرداخته شده است همچنین توصیه هایی از آیین نامه های معتبر را که دراین خصوص تحقیقاتی داشته اند معرفی شده است نتیجه مطالعات نشان داد با وجود اینکه آیین نامه های مختلف به مرور زمان سعی کرده اند تا این فواصل را بهینه پیشنهاد کننده ولی نتایج مشابهی نسبت بهم داشته اند.