سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی درگاهی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران
حسنعلی آقاجانی – استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه کارآفرینی را به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان ها و جوامع شناسایی و از آن به عنوان سمبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری یاد می کنند. کارآفرینی سازمانی یکی از انواع کارآفرینی می باشد که مهترین ثمره آن رسیدن به یک نتیجه بلند مدت است. این نتیجه بسیار مهمی در دنیای بی ثبات و به شدت پیچیده امروزی می باشد. محققین در مقاله حاضر پس از مروری بر ادبیات مرتبط با تحقیق حاضر و بیان مدل مفهومی و روش تحقیق، مناظر چهارگانه کارت امیتازی متوازن و معیارهای آن را با تکنیک FAHP وزن دهی و در نهایت اقدام به اولویت بندی شاخص های کارآفرینی سازمانی در شرکت فولاد طبرستان با استفاده از تکنیک FVIKOR نموده اند. نوآوری پژوهش حاضر، استفاده ترکیبی از دو روش مذکور برای اولویت بنید شاخص های کارآفرینی سازمانی میباشد که در نهایت نتیجه حاصل از این مطالعه در شرکت مورد نظر کسب بالاترین رتبه برای شاخص نوآوری سازمانی و کسب پائین ترین رتبه برای شاخص سرمایه گذاری بین المللی در میان سایر شاخص های کارآفرینی سازمانی می باشد. همچنین در میان مناظر ۴ گانه کارت امتیازی متوازن، منظر رشد و یادگیری و مالی بترتیب بالاترین و پائین ترین اهمیت را برای اولویت بندی شاخص های کارآفرینی سازمانی کسب نمودند.