سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه شفقت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
هدی شفقت – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشته خدام رضایی – کارشناس ارشد

چکیده:

درمطالعه حاضر ارایه یک راهکار سازنده و مناسب برای مدیریت زباله های جامد شهری MSW) دراستان های شمالی کشور مورد توجه قرارگرفته است با توجه به محدودیت های موجود دراین استانها جهت دفع زباله های شهری به روش دفن بهداشتی کمبود فضا بهینه ترین تصمیم تبدیل زباله به محصولی با ارزش افزوده می باشد که دراین راستا تولید برق از زباله ها و پسماندهای شهری راه حلی مناسب ارزیابی می شود برای این که بتوان به یک تصمیم کمی دست یافت شهرستان بابل استان مازندران با تولید ۲۵۰ تن زباله در روز به عنوان یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه بدست آمده برای سایر شهرستانها و مناطق با توجه به شرایط مشابه قابل تعمیم است دراین جمع بندی خواننده ابتدا به سوی آگاهی از روشهای موثر و درنهایت آشنایی با ویژگیهای منحصر به هر روش هدایت می شود به منظور ارایه یک تصمیم کمی جهت برگزیدن روشی کارا و مناسب امتیازات هرروش براساس امتیاز دهی وزنی به مزایا و معایب آن روش محاسبه شده است آنچه به عنوان نتیجه نهایی می تواند مورد توجه قرارگیرد آن است که با توجه به جزئیات عملکردی ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و نیز تناسب نیاز با فناوری استفاده از زباله سوز دراین منطق از کارایی بالاتری برخوردار خواهد بود.