سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر وطن دوست – کارشناس ارشد عمران گرایش راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سیدفرهاد افتخارزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد سوداگری – مدرس دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه به دلیل نقشی که راهها به عنوان یک شریان مهم در حمل و نقل و جابجایی سریع و ایمن مسافر در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور ایفا می کنند، از مهمترین زیرساختهای آن کشور و به عنوان یک سرمایه عظیم ملی محسوب می گردند. از آنجائیکه روسازی از مهمترین و بعضا پر هزینه ترین بخش یک راه محسوب می گردد بایستی در طراحی و ساخت و اجرا و همچنین نگهداری آن دقت کافی به عمل آید. به همیندلیل در کشورهای پیشرفته از دیر باز به این مسئله دقت شده و مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام گرفته است. هدف از این پروژه ارزیابی مقاومت لغزشی روکش میکروسرفیسینگ می باشد که برای رسیدن به این هدف آزادراه تهران قم حد فاصل میدان جهاد تا پل فرودگاه امام خمینی به عنوان بررسی موردی که از این نوع روکش می باشد انتخاب گردید. در این مقاله با استفاده از بازرسی چشمی ، انجام آزمایشات میدانی و جمعآوری آمار و اطلاعات عملکرد لغزشی این روکش مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفت برای این منظور در منطقه مورد مطالعه آزمایش بافت درشت و آونگ انگلیسی انجام گرفت که بعد از گذشت یک سال از اجرای این روکش در مسیر رفت متوسط بافت درشت ۰,۸۸ میلیمتر و متوسط عدد لغزندگی آن ۵۰,۶۴ می باشد و در مسیر برگشت متوسط بافت درشت ۰,۹۷ میلیمتر و متوسط عدد لغزندگی آن ۵۲,۴ تعیین گردید که این اعداد نشان دهنده وجود مقاومت لغزندگی مناسب در اکثر مقاطع بوده و در بازرسی چشمی نیز در بعضی مقاطع روسازی داری نقص بوده که مقاومت لغزشی در آن مقاطع از حد استاندارد کمتر می باشد.