سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان فرد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شیراز
سعید جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

آزمایش سرعت امواج اولتراسونیک یکی از مهمترین روشهای غیر مخرب در ارزیابی مقاومت فشاری بتن در محل سرویسدهی بشمار می رود. نتایج این آزمایش بدون مقایسه با آزمایشهای دقیقتر نظیر مغزهگیری بتن و شکستن نمونهها زیر جک بتنشکن معمولا دارای دقت کافی نبوده و نیاز بهکالیبراسیون دارد. در این مقاله بر روی ۳۵ نمونه مکعبی بتن معمولی ۷ روزه بطور همزمان آزمایش اولتراسونیک و آزمایش فشاری توسط جک فشارصورت گرفته است و ناتیج دو آزمایش با هم مقایسه وبا پیشنهاد یک تابع نمایی رابطه بین این دو مشخص گردیده است که به کمک این رابطه نمایی ونتایج آزمایش اولتراسونیک میتوان تخمینی از مقاومت بتن ارائه نمود. البته با استفاده از هوش مصنوعی میتوان روابط دقیقتری ارائه کرد.