سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فروزان بروجنی – کارشناس ارشد عمران سازه
رضا مرشد – دکتری مهندسی عمران سازه

چکیده:

بحث طراحی ساختمان ها بتنی دربرابر حریق برای اولین بار درکشور درمبحث نهم مقررات ملی مطرح گردیده است بمنظور ارزیابی ضوابط این آیین نامه درمورد ستونها دراین تحقیق به کمک نرم افزار Ansys به مدلسازی و تحلیل حرارتی چند نمونه ستون میانی و کناری با ابعاد و ضخامت پوشش مختلف از یک طبقه از ساختمان درمعرض آتش استاندارد پرداخته شده است پس ازتحلیل حرارتی و یافتن دمای ن قاط مختلف مقطع درطول زمان آتش سوزی با استفاده از جداول فصل نوزدهم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رابطه بین مقاومت و دما کاهش مقاومت فولاد و بتن تعیین شده و نمودار کاهش مقاومت محوری ستون به مقاومت اولیه بدست آمده است با استفاده از نمودارهای بدست آمده مدت زمان مقاومت ستونها دربرابر حریق ارزیابی و با ضوابط مبحث نهم مقایسه شده است.