سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدایی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه ارومیه
مهرداد گزینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

بررسی های ازمایشگاهی انجام یافته برروی شبکه های دولایه تحت فضاکاربیانگر تاثیر قابل توجه وجود انواع ناکاملی ها برظرفیت نهایی این سازه ها می باشد علاوه براین توصیف رفتار سیستم های سازه ای واقعی بطور اجتناب ناپذیری وابسته به برخی منابع عدم قعطیت ها یا پارامترهای تصادفی است این مساله بخصوص درسازه های فضاکار با صدها و یا حتی هزاران عضو و گره های مربوطه ازاهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود به عبارت دیگر ساخت شبکه های دولایه کامل و دقیق یعنی بدونناکاملی های اولیه تقریبا غیرممکن می باشد درنتیجه واکنش این سازه ها نیز اساسا ماهیت تصادفی خواهد داشت بنابراین ضروری است که دربراورد رفتار واقعی سازه ها وجود عدم قطعیت درپارامترهای سیستم درنظر گرفته شود لذا دراین مقاله تاثیر توزیع تصادفی ناکامالی اولیه طول اعضا به ازای هندسه و شرایط تکیه گاهی مختلف با بکارگیری انالیز شبیه سازی مونت کارو درقالب نرم افزار opensees مطالعه گردیده است.