سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لنا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد مهندسی عمران_مکانیک خاک و پی،دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود اولی پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خاکهای ساخته شده از خاکهای حاوی ماسه ریزوسیلت به دلیل عدم چسبندگی دچار مشکلاتی نظیر ظرفیت باربری کم و مقاومت پایین هستند درتحقیق حاضر ا بتدا پارامترهای شاخص خاک تعیین شد و سپس به تثبیت خاک با مواد افزودنی سیمان ، سیمان – میکروسیلیس و خاک رس پرداخته شد برای بررسی اثرتراکم نمونه های خاک درسه تراکم ۹۵ و۹۰و۸۵ درصد ساخته شدند پس از افزودن مواد افزودنی به خاک و عمل آوری نمونه ها آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده برای بررسی مقاومت خاکتثبیت شده انجام شد و ملاحظه گردید با افزودن سیمان و میکروسیلیس به خاک مقدار مقاومت بسیار افزایش می یابد بطوریکه درتراکم ۹۵درصد ترکیب ۳درصد سیمان با خاک نسبت به ۰/۵% سیمان با خاک ۱۴ برابر مقاومت را بیشتر می کند بنابراین این نتیجه حاصل می شود که با افزودن سیمان و میکروسیلیس به خاک مقاومت فشاری خاک بسیار بالاتر می رود و همچنین درتراکمهای بالاتر این مقاومت بسیاربالاتر از تراکمهای ۵درصد پایین تر میب اشد