سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل عیسی پورکوشالی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت دانشگاه شیراز
سیروس جوادپور – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در سال های اخیر تحقیقات زیادی روی خواص جذب مایکروویو هگزا فریت باریم آلاییده شده صورت گرفته است. پودر سرامیکی فریت باریم، وقتی که در یک زمینه ی پلیمری توزیع شود خواص جذب مایکروویو بهتری از خود نشان می دهد. انتظار می رود که پوشش کامپوزیتی فریت باریم در زمینه ی پلیمری، که برای اختفای راداری تجهیزات مورد استفاده در محیط آبی به کار می رود، مقاومت به خوردگی مناسبی نیز ایجاد نماید. در تحقیق حاضر،خواص خوردگی پوشش کامپوزیتی فریت باریم در زمینه ی اپوکسی، بر روی زیر لایه ی از جنس آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۳ مورد بررسی قرار گرفت. پوشش کامپوزیتی با نسبت پودر به رزین ۷۰ به ۳۰ و ضخامت mm 8/1 و به روش ریخته گری اعمال شد. نمونه های پوشش دار در محلول ۵/۳ درصد NaCl غوطه ور شدند. با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و از طریق ثبت تغییرات امپدانس پوشش با زمان، مکانیزم جذب آب توسط پوشش کامپوزیتی نسبت به زمان غوطه وری بررسی شد. پس از اشباع پوشش از آب، سرعت خوردگی زیرلایه در حضور پوشش به وسیله آزمون پلاریزاسیون خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان می دهدکه اگرچه پوشش کامپوزیتی فوق، محافظت مناسبی از زیرلایه ی فلزی در محیط آبی به عمل می آورد، افزودن فریت باریم به پوشش اپوکسی باعث افزایش سرعت جذب آب پوشش می گردد.