سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا محمدعلیها – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مجیدرضا ایت الهی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامرضا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

مطالعه مقاومت برشی و تغییر شکل مواد و سازه های سنگی در بارهای ناشی از زلزله از موضوعات تحقیقاتی مهمی در مهندسی سنگ علوم زمین شناسی و زلزله به شمار می رود شکست مود II از تغییر شکل برشی در توده های سنگی اعماق زمین که تحت فشارهای محبوس شده و نیروهای فشاری قرار دارند به وقوع می پیوندد دراین حالت اثرات دیگر مودهای تغییر شکل ممکن مانندمودهای کششی بازشونده ناچیز گشته و لغزش داخل صفحه ای لایه ای توده های سنگی منجر به تغییر شکلهای زیاد شده که در نتیجه آن مقدار زیادی انرژی ازاد می گردد.