سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی پاشائی تقلیدآباد – کارشناسی ارشد سازه
جواد مکاری رحم دل – استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

به سبب وجود معادن سبک درمنطقه آذربایجان و تاثیر بسزای کاهش وزن سازه و درخرابی های حاصل از زلزله از مصالح سبک دانه پوکه معدنی بجای شن و امکان استفاده از آنها درالمانها سازه ای پرداخته خواهد شد دراین تحقیق سه سطح اختلاط بتن با شماره های ۲۰۰و۱۰۰و۳۰۰ طراحی گردید و درتمامی طرح ها سیمان تیپ یک و آب شرب شهری ارومیه با نسبت آب به سیمان ۰٫۴ و از مکمل بتن ACP و فوق روان کننده استفاده شد و درمجموع ۴۲ نمونه استوانه ای ومکعبی ساخته و مورد عمل آوری و آزمایشفشاری کششی و تعیین وزن مخصوص قرار گرفتندنتایج تحقیقات روی مصالح و نمونه بدست آمده نشان داده که جذب آب درشت دانه های پوکه سلماس ۱۳٫۰۸% ریزدانه های سبک ۷٫۳% بدست آمده است