سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فرخ زاد – دانشجوی دکترای مهندسی عمران – سازه
محمدمهدی جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سازه های بتنی و به طور کلی بتن در ساختمان سازی ، لازم است پارامترهای سازه ای این ماده پرکاربرد مورد بررسی قرار گرفته و مقدار آن به صورت دقیق تعیین شده تا در محاسبات س ازه مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به نیاز مبرم در این زمینه از سال ۱۹۷۰ میلادی تا ک نون روش های مختلفی اعم از مخرب ، نیمه مخرب و غیر مخرب جهت ارزیابی مقاومت بتن ارائه شده است ولی هریک از این روش ها با توجه به مقتضیات آن از محدودیت ها یی برخوردار ند که این م حدودیت ها موجب گردید از اوایل حدود سال ۱۹۹۵ میلادی، با پیشرفت های چشمگیر بوجود آمده در تعیین سرعت موج مافوق صوت در اجسام، دانشمندان بر آن شدند با استفاده از تعیین سرعت موج در بتن ، رابطه ای میان مقاومت و دیگر مشخصه های بتن بر قرار نمایند . در این مقاله سعی بر آن است با استفاده از روش دقیق تعیین مقاومت بتن تازه های با استفاده از نمونه های مکعبی ، ارتباط مشخصی میان روش مذکور با روش التراسونیک بتن با تکیه بر روش ها ی درون یابی و رگرسیون های غیر خطی بدست آورده شود.