تصمیم گیری در مورد خواندن کل منبع یا بخشی از آن

نویسندگان بسیاری در تعیین ارزش یک مقاله یا کتاب خاص، دچار مشکل می شوند. برای ارزیابی مقاله ای در یک نشریه ادواری، این بخشها را بخوانید :

۱- عنوان: پیش از خواندن مقاله، لغات کلیدی که به موضوع تحقیقتان مربوط می شوند را جستجو کنید. برای مثال، ممکن است قبل از اینکه به عنوان فرعی “بزرگ شدن درگینه نو” برسید عنوان “کودکان و والدین” برای تحقیق درباره سوء استفاده از کودکان مناسب به نظر برسد.

۲- چکیده : اگر چکیده ای بر روی لوح فشرده و یا خدمات چکیده نویسی (به عنوان مثال: چکیده های روان شناختی) در دسترسی است، قبل از این که به دنبال یافتن مقاله ی چاپی بروید، آن را بخوانید. اگر چکیدهای در ابتدای مقاله ی چاپی آمده، ابتدا آن را بخوانید.

خواندن چکیده، بهترین راه برای تعیین این است که آیا آن مقاله یا کتاب، نیازهای خاص تحقیق شما را بر آورده می کند یا خیر.

۳- پاراگراف های ابتدایی: اگر ابتدای یک مقاله هیچ ارتباطی به مطالعات شما ندارد، آن را کنار بگذارید.

۴- پاراگراف های نهایی: اگر ابتدای یک مقاله جالب به نظر می رسد، به پاراگراف های آخر رجوع کنید و آن ها را مطالعه کنید تا بفهمید که ارتباطی با موضوع شما دارند یا خیر فقط زمانی تمام مقاله را بخوانید که پاراگرافهای ابتدایی و انتهایی، شما را به این کار ترغیب کنند. ارزیابی یک کتاب، همان طور که در زیر آمده است، بررسی دقیق تری را نسبت به ارزیابی مقاله ای از یک نشریه ی ادواری می طلبد. بدین منظور می بایست موارد زیر را نیز بررسی کرد:

(الف) فهرست مطالب: فهرست مطالب یک کتاب، فصل هایی را که مستقیماً به موضوع شما مربوط می شوند را به شما نشان می دهد. اغلب فقط یک فصل آن مفید می باشد.

(ب) پیشگفتار یا مقدمه: پیشگفتار یک نویسنده، خلاصه ای منتقدانه از کل کتاب به شمار می رود که موضوع اصلی متن و هدف ویژهٔ نویسنده نشان می دهد. پیشگفتار نویسنده را مطالعه کنید تا هدف او از نگارش کتاب رادریابید.

برداشت یک دانشجوی عادی از پیشگفتار کتابی باعنوان «روحی مرموز: جادوگر زنگوله دار تنسی» ( ناشویل: انتشارات الدار ۱۹۷۲) ابعاد تازه ای از آن را نمایان می سازد. دراین کتاب نویسنده، چالرز بیلی بل می گوید:

نام جادوگر زنگوله دار همیشه باعث رنجش خانواده بوده است. آنها نسبت به چنین عنوانی حساس هستند…. نویسنده باید در این کتاب، آنچه از پدرش دکتر جی. تی. بل به او رسیده رادرقالب یادآوری خاطرات پدرش به تصویربکشد.

نویسنده تعصب درونی خود نسبت به آداب کهن رانشان می دهد. او از نسل یکی از شخصیت های اصلی داستان است و این روی شیوه شرح وقایعی که اتفاق افتاده است ، تاثیر می گذارد. به منظور درک بهتر مطالب کتاب «بلی»، این دانشجو منابع دیگر را نیز جستجو کرده و در چهار کتاب دیگر، نظریه های متفاوتی درباره جادوگر زنگوله دار، نوشته م. و. اینگرام، شارون شیار، گلاویسی بارو پارکس میلر پیدا کرد.

(ج) فهرست راهنما: در فهرست راهنمای کتاب، اسامی و اصطلاحات تخصصی را به همراه شماره صفحات همه مطالب ذکر میشود. به عنوان مثال، دانشجویی که نقاشی «اندرو ویث» در سال ۱۹۶۱ به نام «دنیای کریستینا» را جستجو می کرد کتاب واندا کورن، “هنر اندرو ویث” را پیدا کرد، اما نه در پیشگفتار و نه در فهرست مطالب، درباره موضوع او چیزی گفته نشده بود. بنابراین به سراغ فهرست راهنما رفت و آنچه را می خواست پیدا کرد: دنیای کریستینا، ۵۵٫۴۰.۳۹۳۸: ۱۴۳۹۵٫۹۳٫۷۸۷۴. ۱۶۴.۱۴۴. این کارفایده دیگری نیز برایش داشت: در آخر کتاب، کتابنامه ای از نامه ها و مصاحبه های ویث و دو کتاب و مقاله دیگر درباره او پیدا کرد.

۴ ج-عکس العمل در مقابل منابع

هنگامی که منابع مربوط به موضوعتان را یافتید، باید تصمیم تان را درباره عکس العمل اولیه خود بگیرید. همان طور که متن را می خوانید؛ می توانید برای ثبت ایده های اصلی، کارت های یادداشت تهیه کنید و یا در حواشی مطالب فتوکپی شده یادداشت برداری کنید. بعد از خواندن مطالب، با آماده کردن طرح کلی یا خلاصه ای از مطالب ایده های اصلی را تعیین کنید.