سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

همایون موتمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
حسام عمرانپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ستاره عقیلی – موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

باتوجه به پیچیدگی سیستم های نرم افزاری امروزی معماری نرم افزار یک موضوعی با اهمیت است این موضوع همچنین به عنوان یک عنصرکلیدی درطراحی و توسعه سیستم درنظرگرفته شده و برای ترویج مجازات برخی ازویژگیهای با کیفیت تواناست کیفیت عمدتا به نیازهای غیرکارکردی مورد انتظار از سیستم مرتبط است با استفاده ازروشهای مناسب برای ارزیابی معماری می توان به کاهش خطرابتلا به معماری با کیفیت پایین کمک نمود دراین تحقیق سه روش تجزیه و تحلیل معماری مورد مطالعه قرارگرفته و درآخر یک مطالعه موردی از سیستم نایتینگل به روش ATAM عنوان شده است.