سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیده باقری – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاداسلامی واحد ایلخچی، ایلخچی، ایران
نعیمه خداداد – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

مهندسی ارزش تکنیکی کارآمد برای بهبود ارزش پروژه است با مهندسی ارزش هزینه های دوره های عمر پروژه عمرانی (هزینه های ساخت، بهره برداری و استهلاک) کاهش می یابد مهندسی ارزش یک راهکار ساختارمند و کارکرد گرا برای کنترل هزینه ها است.. هسته اصلی مهندسی ارزش تحلیل کارکرد است در واقع تحلیل کارکرد و نحوه برخورد با مسایل و جه تمایز رویکرد مهندسی ارزش از دیگر رویکردهای مدیریتی است . دراین پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه ای فهرستی از معیارهای ارزیابی طرح های ساختمانی تهیه شد. سپس از طریق مصاحبه و تکنیک دلفی، معیارها جمع آوری گردید در ادامه کارگاه مهندسی ارزش متشکل از ۱۰ نفر با تخصص های مدیریت پروژه، معماری و عمران جهت بررسی مطالعه موردی پروژه اقامتی- تجاری امید ۱ شهر مشهد ، تشکیل گردید وگزینه های پیشنهادی در فاز طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از اجماع نظرات کارشناسی، در نهایت جایگزینی ایده های بهبود و طوفان فکری داده ها، برآورد رقم پروپوزال ها و در انتها محاسبه ما به التفاوت آنها، استخراج اطلاعات، مصادیق و هزینه معادل آیتمها و CBS ارایه و انتخاب گردید. این پژوهش با هدف ارایه نتایج حاصل از مهندسی ارزش به صورت کاربردی و استفاده از دانش، تجربه و تواناییهای تیم انتخابی، در جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری در طول عمر پروژه به انجام رسید.