سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رضاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه ،گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی ،و
محمدقاسم وتر – استادیاروعضو هیئت علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز

چکیده:

بخش صنعت و ساختمان پس از بخش خانگی و حمل و نقل سومین مصرف کننده انرژی در کشور است و به همین دلیل بررسی و شناسایی صنایع عمده و دارای پتانسیل مصرف بهینه در این بخش به منظور داشتن محیط زیست پایدار از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نتایج مطالعات نشان می دهد که از بین صنایع منتخب و انرژی بر موردبررسی، بیشترین ارزش پتانسیل مصرف بهینه مربوط به صنعت آجر و آهن و به ترتیب با ۴۶۰ و ۳۹۵ میلیون دلار در سال است و صنعت سیمان با اختصاص ۲۱۰ میلیون دلار و چگونگی آن در محیط زیست پایداراین نکته بسیار حائز اهمیت است کهSEC ارزش صرفه جویی اقتصادی در رتبه های بعدی قرار دارد. در ارزیابی مصرف ویژه انرژی مصرف ویژه انرژی در صنایع آجر، گچ و شیشه از گروه صنایع کانی غیر فلزی به ترتیب از بیشترین میزان انحراف در مصرف انرژِی نسبت به متوسط مصرف جهانی برخوردار بوده اند که این خود فاجعه بزرگی در مصرف انرژی ومتعاقبا پرت این مصالح و بازگشت آن به محیط زیست و ایجاد آلودگی در کشور ما بشمار می رود و هر چه زودتر باید فکر اساسی در این مورد انجام گیرد