سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی،دانشگاه صنعتی شریف
بهرام حسین زاده – دانشجوی دکترای مکانیک ماشین های کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس تهران
حامد حوری جعفری – عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

چکیده:

بخش صنعت به عنوان یکیاز بخشهای تقاضا نقش مهمی را در توسعه پایدار هرکشور به عهده دارد تقاضای انرژی دربخش صنعت نمودی ازمیزان توسعه اقتصادی و تحولات فناوری می باشد از نقطه نظر مصرف انرژی این بخش به دو شاخه انرژی بر و غیرانرژی بر تقسیم می شود صنایع غیرانرژی برطیف وسیعی از فعالیت ها را از نقطه نظر تنوع محصولات تولیدی و فرایندهای موجود دربرمیگیرد و مصرف انرژی مجموع برای این صنایع رقم قابل توجهی است بطوریکه درسال ۱۳۸۴ حدود ۴۴% از مصرف فراورده های نفتی و گاز طبیعی دربخش صنعت به این گروه اختصاص داشت این درحالیست که فقدان مطالعات دقیق دراین صنایع منجر به نبود تصویر شفافی از نظر کارایی انرژی در قیاس با سایر کشورها و به تبع آن مشخص نبودن تنگناها و نهایتا نقشه راه مناسب برای رسیدن به چشم انداز مطلوب شده است. دراین مقاله ضمن بررسی وضعیت صنایع غیرانرژی بر درسایر نقاط دنیا و ویژگیهای آن ها به بررسی تعریفهای موجود برای طبقه بندی این صنایع پرداخته و شاخصهای کارایی انرژی در آنها را معرفی می نماییم.