سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول روح پرور – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تکنیکهای اصول ناب درکاهش بسیاری ازضایعات و اتلافهای موجوددرتولید انبوه اثبات گردیده است اتلافها و ضایعاتی همچون زمان انتظار زیادتولید اضافی فرایندهای اضافی حمل و نقل اضافی و … که درنتیجه اجرای تکنیکهای اصول ناب حذف و یا کاهش یافته اند نتیجه حذف این ضایعات بهبود کیفیت و پاسخگویی بهتر به تقاضای بازار کاهش زمان تولید و کاهش هزینه ها و بسیاری فواید یدگر می باشد حال اگر این تکنیک ها درحمل و نقل سنتی و انبوه داخل شهری که دربسیاری ازخصوصیات بی شباهت به تولیدانبوه نمی باشد بکارگرفته شوند تاثیرات فراوانی درکاهش زمان انتظار برای سفر کاهش زمان انجام سفر افزایش کیفیت خدمت دهی به مسافران کاهش هزینه های حمل و نقل مسافران کاهش سرمایه گذاری اولیه برای ایجادزیرساخت های حمل و نقل و درنتیجه افزایش رضایتمندی مسافران ازسیستم های حمل و نقل عمومی خواهند داشت