سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی تیهو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، دانشکده علوم پایه ، گروه میکروبیو

چکیده:

باکتری های اسید لاکتیک از گیاهان تخمیر شد ، دوغ ترش ، فرآورده های شیر فضولات گوسفند و انسان جدا گردید. کشت های تازهجدا شده از نظر تعدادی از ویژگی های پروبیوتیک مواد ارزیابی قرار گرفتند از جمله مقاومت نمک صفرا ، مقاومت نمک به طور کل، بقاء در pH پائین ، قدرت آبگریزی سطح سلول ، مقاومت نسبت به غلظت پائین فنول ، فعالیت ضد میکروبی و الگوی آسیب پذیری در مقابل ونکومایسین و اریترومایسین ، کشت های گزینش شده از نظر قابلیت تولید مواد مغذی مانند اسیدفولیک و اگزوپلی ساکارید (EPs) مورد بررسی بیشتر قرار گرفتند ، مشخص گردید دو جدایه قوی – CB2 (از کم) و SD2 (از نوع تر) هم اسیدفولیک برون سلولی و هم درون سلولی تولید می کند. یکی از جدایه های به دست آمده از ماست (MC-1) و یکی از جدایه های به دست آمده از کشک (w3) مقادیر قابل توجهی EPs را با حداکثر تولید ۰٫۰۵g/L ± ۸٫۷۹ توسط MC-1 تولید نمود.۶