سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا عبداله زاده – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه گیلان
ملک محمد رنجبر – استادیار گروه مهندسی عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده فن
رحمت مدندوست – استادیار گروه مهندسی عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده فن

چکیده:

گرچه وزن نسبتاً زیاد سازه های بتنی در سازه هایی همانند سدها، شالوده ها دیوارهای حایل و مواردی نظیر آن مزیت محسوب می شود اما در برخی کاربرد های سازه ای دیگر مانند ساختمان های بلند مرتبه و پل های با دهانه بلند، باعث افزایش بارهای وارد بر سازه شده و مشکلاتی ایجاد می نماید.این مشکلات بخصوص در کشور هایی نظیر ایران که در مناطق لرزه خیز واقع شده اند و با توجه به اینکه بار های ناشی از زلزله با افزایش جرم سازه افزایش می یابد، به صورت مضاعف احساس می گردد. این مقاله به بررسی تأثیر الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی از لاستیک خودرو، بر خواص مکانیکی بتن سبک حاوی سبکدانه های لیکا می پردازد.میزان الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی در این مطالعه ۰/۵%-۱%-۱/۵%حجم بتن و با نسبت طول به قطر ۱۰ می باشد. همچنین از مواد افزودنی نظیر فوق روان کننده برای کاهش آب مصرفی و پوزولان های ریز ساختار مانند میکروسیلیس برای پر کردن خلل و فرج های بتن به جهت ارتقاء مشخصات مکانیکی بتن سبک، استفاده شده است. لازم به ذکر است که هدف استفاده از الیاف فولادیبازیافتی امکان استفاده مجدد و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از دفن این ضایعات می باشد. در این مطالعه هشت ترکیب مختلف بتن سبک حاوی درصد های متفاوت الیاف فولادی ساخته شده و تحت آزمایش های مقاومت فشاری، مقاومت کششی به روش دو نیم شدن، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته قرار گرفته اند. همچنین جهت تعیین مقاومت پیوستگی آرماتور به بتن، آزمایش بیرون کشیدگی انجام گرفته که نتایج آزمایش ها بیانگر تأثیر مثبت الیاف فولادی صنعتی و بازیافتی بر خواص مکانیکی بتن سبک می باشد.