سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی صدر ممتازی – دانشیار گروه مهندسی عمران- دانشگاه گیلان
میرعلیمحمد میرگذار لنگرودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه- دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مطالعه جهت تهیه نمودار کالیبره با استفاده از روش اولتراسونیک، آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بر روی نمونه های بتنی انجام شد. سپس به کمک برازش منحنی با استفاده از شیوه کمترین مربعات، روابط مربوطه که ارتباط مشخصات مکانیکی بتن با سرعت امواج اولتراسونیک را نشان می دهد پیشنهاد و مورد تحلیل قرار گرفت.