سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مطهره جباری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی معیری – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حشمت الله حیدری – استادیار
جهانبخش صادقیان – کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

به منظور حفظ و احیا اراضی کم بازده و مخروبه و شیبدار ساحلی و ارتقا پتانسیل تولید این اراضی مبادرت به کاشت گونه های سریع الرشد و صنعتی می شود که علاوه برحفظ اکوسیستم جنگلی و حاصلخیزی خاک موجودی سرپای جنگل را افزایش میدهد بدین طریق باتوجه به روند رو به رشدجمعیت کشور و نیاز روزافزون به چوب و مواد اولیه سلولزی علاوه برکم کردن شدت و فشار به جنگلهای محدوده صنعتی کشور منابع جدیدی نیز ایجاد میگردد جهت نیل به این هدف دو توده خالص جنگلکاری کاج بادامی با سنین ۳۱و۲۱ ساله با فاصله کاشت ۲*۲/۵ متر دررویشگاه سعدآباد و توشن انتخاب و موردبررسی قرارگرفت دراین بررسی میانگین قطربرابر سینه درسعداباد و توشن به ترتیب ۱۶/۹۲و۲۱/۱۳سانتیمتر میانگین ارتفاع توده ها درسعدآباد و توشن به ترتیب ۱۰/۲۵و۱۰/۲۹ و رویش ارتفاعی سالیانه درسعدآباد و توشن به ترتیب ۴۴/۸۷و۳۳/۱۹ سانتیمتر درهکتار و موجودی حجمی ۲۸۹/۲۹و۴۸۰/۰۳ سیلو متوسط رویش حجمی سالانه به ترتیب ۰/۰۰۸ سیلو درهکتار درسعدآباد و ۰/۰۱۱ سیلو درهکتار درتوشن براورد شد.