سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید صالحیان بیدختی – مدیر پروژه های شرکت نام اوران نصر سمنان

چکیده:

تطابق نداشتن نیازهای انسان با امکانات و منابع زمین چالش بزرگ بشر امروزی است که زمینه های نگرانی اندیشمندان را به وجود اورده است از این رو آنان نیروی خود را برشکل دهی جوامعی متمرکز کرده اند که ارزشها ترتیبات و اقتصادهای نوینی را که متناسب با پایدار جهانی باشد به نمایش بگذارند این موضوع وقتی حائز اهمیت است که با مقوله حیاتی و ارزشمندی مانند آب مطرح باشد این موضوع از منظر نظریه پردازان مدیریت کلید توسعه پایدار برای حفظ جوامع بشری نامیده شده است در همین راستا تدوین و تصویب قانون و ایین نامه های اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب گذر به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت برمنابع آب مطرح گردیده است یکی از روشهای سرمایه گذاری در طرحهای ابگذر مشارکت د ردخالت دادن مردم در امر توسعه است البته برای سامان دهی مشارکت مردم دراین راه لازم است تشکلهای مورد نیاز را طراحی تا مرد م بتوانند در قالب این تشکل ها در امر برنامه ریزی تصمیم گیری اجرا و بهره برداری ایفای نقش نمایند.