سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان دهار – کارشناسی ارشد مخابرات
محمد جهانی میر – دانشجویان کارشناسی مهندسی ICT
مهتاب آذرپور –

چکیده:

درسالهای نه چندان دور آموزش الکترونیکی مطرح شد عاملیت آموزش الکترونیکیدر حال گسترش بوده و بیشتر و شدیدتر براینترنت متکی می باشد با این وجود اینترنت مکانی برای فعالیت های غیرقانونی نیز به حساب می آید که درنتیجه آموزش الکترونیکی را درمعرض تهدیدها قرارمیدهد رمزنویسی می تواند بطور قطع به ایمنی و اطمینان سیستمهای آموزش الکترونیکی کمک کند البته بدون دانستن پیش نیازهای سازمانی رمزنویسی هنگامیکه بطور نادرست بکاررود میتواند قطعا امنیت یک سیستم را کاهش دهد با گذشت مدت زیادی از رمرنویسی مردم سعی می کنند رمزها را با استفاده از مفاهیم کشف نوشته رمزی بشکنند دراین مقاله با توجه به پروتکل SSL ( SecureSocket Layer ما به مفاهیم اصلی امنیت درآموزش الکترونیکی پرداخته و مساله امنیت و محرمانگی رادرارسال دیتا توسط این روش برای اموزش الکترونیکی بیان خواهیم کرد.