سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالحسین آرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتمناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و م
اسماعیل سیلاخوری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سامان بدیعی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
لیلا جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

مطالعات اقتصادی از بخش های ضروری طرح ها است به طوری که بسیاری از طرح های فنی به دلیل نادیده گرفتن شرایط اجتماعی- اقتصادی با شکست مواجه شده اند. حوزه پشت تاوه به مساحت ۱۰۶۸/۶۴هکتاردر منطقه نیمه خشک در ۳۰ کیلومتری شمال شهرستان بهبهان در استان خوزستان واقع شده.پس از تعیین تعیین نقشه مقدماتی حوزه که با استفاده از عکس های هوایی، نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، پیمایش صحرایی و نقشه واحد های کاری صورت می گیرد، کاربری اراضی درهر واحد کاری مشخص گردید، تلفیق نقشه های پایه توسط نرم افزارGIS و بازدید صحرایی از حوزه صورت گرفت. هدف اصلی از این تحقیق در منطقه نیمه خشک ، مطالعات اجتماعی و اقتصادی حوزه پشت تاوه در جهت توسعه پایدار فعالیتهای کشاورزی، دامداری و … از طریق ارائه خدمات فنی، اعتباری، زیربنایی، رفاهی، آموزشی، تحقیقی و ترویجی، تهیه و تجهیز و توزیع وسایل و لوازم و نهاده های کشاورزی و دامی و ارائه تسهیلات بازرگانی است.همچنین تلاش می شود تا ساختار اجتماعی- اقتصادی منطقه با موارد ارزیابی و عوامل بهره بردار در مسائل حوزه مورد تحلیل قرار گیرد تا با ارائه راه حل های مناسب بتوان بدون اینکه به عوامل تولید، لطمه ای وارد گردد، بیشترین پایداری درمنطقه حاصل گردد. در بررسی این گزارش از روش های مصاحبه، پرسش نامه، مشاهده مستقیم و جمع آوری اطلاعات آماری استفاده شده است. روش مطالعه بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف می باشد و بنا به چگونگی استفاده از منابع و روش مورد استفاده متفاوت می باشد. نتایج نشان داد که از مشکلات موجود درجهت توسعه پایدارکشاورزی، کمبود ماشین آلات و ادوات در بخش کشاورزی و کمبود نهاده های زراعی می باشد که در نهایت سبب پایین بودن عملکرد محصولات در بخش کشاورزی شده است. از دیگر مشکلات موجود در منطقه بیکاری و پایین بودن درآمد خانوارها می باشد که در صورت توسعه پایداربخش کشاورزی و دامداری به میزان زیادی این مشکلات حل خواهند گردید. مشکل اصلی موجود در حوزه مورد مطالعه نبود امکانات آموزشی و مکانی برای تحصیل افراد روستا و همچنین نبود خانه بهداشت در روستا می باشد. همین امر باعث شده افراد روستا از تحصیلات پایینی برخوردار باشند.