سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر ابوطالب کاظمی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بتول محب راد – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت کارشناسی آموزشی دا
محسن کریمانی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشه
حاتم حاتمی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشه

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از راههای بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست می باشد ، و یکی از بهترین روشها در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله کشور مبنی بر اصلاح الگوی مصرف است. این امر با توجه به افزایش صنایع در ایران توجه بیشتری را می طلبد . روش تحقیق: در این تحقیق ، که یک تحقیق مقطعی – توصیفی می باشد با مراجعه به شهرکهای صنعتی و تشریح اهداف پژوهش با مسئولین شرکتهای صنعتی و جلب موافقت آنها ، اقدام به جمع اوری اطلاعات از طریق پر نمودن پرسشنامه ای حاوی سئوالات در راستای اهداف پژوهش بررسی میدانی واحدهای صنعتی و بررسی پروسه ی مدیریت صنعتی از ابتدای تولید پسماند تا دفع پسماند گردید سپس نتایج توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج : نتایج این تحقیق نشان داد که کمترین زائدات مربوط یه دوچرخه سازی (۲تن در روز ) و بیشترین مربوط به لبنیات (۳۷ تن در روز ) می باشد . در ۶۶% موارد زباله تلنبار می شود. کیفیت محلنگهداری موقت در ۷۸% متوسط و ۶۹% موارد از وسایل رویاز (۷۵% از کامیون ) جهت حمل استفاده می گردید. ۸۰ % موارد زباله دفن می گردد. نظارت ه محدود و با فواصل زیاد انجام می گردید.نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات : نتایج نشان داد که باید با وضع قوانین سختگیرانه ، تشویق و تنبیه ، ترغیب صنایع به رعایت اصول دفع پسماند از عوارض بیشتر زیست محیطی کاست.