سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
بهروز ارسطو – کارشناس ارشد پژوهش مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان
منصور قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

پروژه پخش سیلاب بر روی آبخوان دشت قوشه دامغان ، در سطحی بالغ بر ۷۰۰ هکتار در سال ۱۳۷۶ به بهره برداری رسیده است و دارای حداقل یک دوره فعالیت ۱۰ ساله و واجد آمار و اطلاعات می باشد. در طی این دوره بهره برداری، میلیون ها مترمکعب سیلاب در این دشت نفوذ داده شده است. پروژه مذکور به طور مداوم پایش شده و اثرات عوامل مختلف در آن ارزیابی گردیده است. وضعیت سطح سفره آب زیرزمینی در این دشت نه تنها توسط چاههای مشاهده ای متعدد و تحت نظارت شرکت آب منطقه ای استان سمنان مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرد بلکه تعداد سه حلقه چاه مشاهده ای در داخل و اطراف این پروژه نیز توسط مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان حفر گردیده است که با کمک آنها ،تغییرات سطح سفره آب زیرزمینی از طریق آنها رصد می شود . در این مقاله ضمن بررسی وضعیت آورد جریان رودخانه دریان که از سرشاخه های اصلی دشت قوشه می باشد و پایش سطح سفره آب زیرزمینی در طی دوره بهره برداری که بصورت ماهیانه برداشت و ثبت شده است نتیجه مدیریت سیلاب و تأثیر آن بر سفره های آب زیرزمینی دشت مذکور ، مورد ارزیابی قرار گرفته است