سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نصراله میر جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
سید علی جوزی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شهناز فرجی – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت پترو شیمی زاگرس

چکیده:

صنعت پتروشیمی ازدیدگاه عموم نقش عمده ای در آلودگی های زیست محیطی دارد شرکت پتروشیمی زاگرس بزرگترین تولید کنندهمتانول جهان با ظرفیت تولید ۱۰۰۰۰ تن در روز به شمار می رود ارزیابی ریسک فرایند تخمین میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل پذیرش بودن ان می باشد ارزیابی ریسک زیست محیطی واحد ۳۰۰ با روش FMEA در بخش فرایند ها و تجهیزات مربوطه انجام پذیرفت. در ابتدا تجهیزات و وظایف آنها لیست شدند. آنگاه مواردی که به بروز خطا و نقص در تجهیزات وکارکرد نادرست فرایند منتهی شد به همراه اقدامات کنترلی مشخص گردید. ریسکهای زیست محیطی ۲۹ فرایند واحد ۳۰۰ با استفاده از این روش شناسایی و مورد ارزیابی قرارگرفت و بری ریسک هایی که RPN آنها درمحدوده ریسک های با عدد RPN بالای ۱۲۷ و در محدوده HIGH RISK قرار داشتند راهکارهای کنترلی و پیشنهادات اصلاحی زیست محیطی ارائه گردید.