سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حاتمی نژاد – استادیار دانشگاه تهران
رضا قادری – دکتری جغرافیای انسانی
طاهر ابوبکری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بفرین رموک خلیفانی – کارشناس مهندسی کشاورزی

چکیده:

توسعه فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن درجهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به فیزیکی متعادل و موزونی از فضاهای شهری نخواهد انجامید با توجه به گسترش روزافزون جمعیت شهری و طبعا افزایش مصرف و همچنین افزایش پسماندها از جمله پسماندهای خانگی صنعتی بیمارستانی و … فعالیت های چشمگیری جهت حل معضل مدیریت بازیافت پسماندها و روشهای مناسب جمع آوری این مواد انجام گرفته است اما هنوز این اقدامات به درجه ای از پیشرفت و استاندارد جهانی در شهرهای میانی کشور نرسیده و به عنوان یکی از مهمترین معضلات شهرهای میانی کشور در راستای دستیابی به توسعه پایدارشهری می باشد. دراین پژوهش به ارزیابی مدیریت بازیافت پسماندهای شهر مرزی پیرانشهر با استفاده از تلفیق تکنیک SWOT و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP پرداخته شده است.