سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی رحمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
میثم فارسی مدان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

حوضه آبریز مارون از حوضه های مهم در استان خوزستان به شمار می آید به طوری که نقشی حیاتی دربخشکشاورزی و تولید انرژی دارد .دراین بین تعیین سیلاب این حوضه از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که در سالهای اخیر این سیلاب مشکلات عدیده ای را برای سد مارون و پایین دست آن به وجود آورده است که ایجاب می کند با شناسایی و پیش بینی سیلاب ها متناسب با نوع بارندگی کنترل های لا زم را به وجود آورده و از ایجاد خسارت جلوگیری کرد . اهمیت دیگر تعیین سیلاب حوضه بالادست سد مارون ، استفاده و بهره برداری از رودخانه مارون برای ذخیره سد برای فصول خشک سال است که می تواند در توسعه بخش کشاورزی نواحی تحت پوشش سد مارون از اهمیت فراوانی برخوردار باشد . در این تحقیق ابتدا به تعداد کافی ایستگاههای هیدرومتری در بالا دست حوضه آبریز مارون در نظر گرفته و مقدار بارندگی ایستگاه های بالا دست را تهیه کرده و هیدروگراف ایجاد شده از سیل این بارندگی ها را به وسیله روند یابی محاسبه و در واقع مدل ریاضیhec – hmsرا با دادن پارامترهای لازمه و هیدروگرافهای سیل فوق کالیبره می کنیم نتایج به دست آمده از مدل کالیبره شده را با نتایج مشاهداتی مقایسه کرده و نتایج آن را تحلیل آماری می کنیم