سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم امیری – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان
وحید پورقاسم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان

چکیده:

شبیه سازی با استفاده از مدل های هیدرولوژیک کامپیوتری به سرعت در حال پیشرفت میباشد و مدلسازی بارش رواناب راهی مناسب برای شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبریز میباشد. این مدلسازی امکان براورد حجم سیلاب، دبی اوج و همچنین هیدروگراف واحد سیل را امکانپذیر میسازد. در این پژوهش پارامتر های موثر و مختلف در مدلسازی حوزه آبریز توتکابن به مساحت۴۳۷/۱ کیلومتر مربع در استان گیلان با مدل HEC-HMS مورد مطالعه قرار گرفت. حوضه در مدلHEC-HMS که شامل زیر حوزه ها، روندیابی و خروجی حوزه میباشد، طراحی شد. با استفاده از مدل HEC-HMS و روش سازمان حفاظت خاک امریکا SCS حوزه برای ۳ سیلاب ثبت شده شبیه سازی گردید و سپس واسنجی و صحت سنجی گردید. نتایج نشان داد درشبیه سازی این حوضه مقدار حجم رواناب همچنین اوج جریان با اطلاعات مشاهداتی تطابق خوبی دارد که می- توان نتیجه گرفت روش SCS روشی مناسب جهت کاربرد در این حوزه میباشد.