سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره عبدالهیان دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
خدایار عبدالهی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
سیدجواد ساداتی نژاد – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد
افشین هنربخش – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سیلاب به عنوان یکی از بلایای طبیعی هرساله خسارات فراوانی به بار آورده و مقادیر زیادی از آب را نیز هدر می دهد از این رو بررسی آن از مهمترین بخشهای هیدرولوژی محسوب می شود یکی ازمناسب ترین روشها جهت ارزیابی وضعیت آبی حوضه های فاقد آمار استفاده از هیدروگراف واحد مصنوعی و به ویژه نوع لحظه ای آن می باشد به دلیل عدمانجام مطالعه درباره عملکرد مدل تبدیل لاپلاس در تهیه هیدروگرافهای واحد لحظه ای حوضه های ایران مطالعه حاضر در حوضه جونقان از توابع استان چهار محال و بختیاری پیشنهاد گردید برای این منظور از ۵ واقعه همزمان بارش رواناب استفاده شد که پس از استخراج باران موثر و زمان تاخیر هر رخداد برنامه نویسی فرمول مربوط به این مدل در محیط Macro اجرای آن و تبدیل هیدروگرافهای واحد لحظه ای به دست آمده به هیدروگرافهای رواناب مستقیم امکان مقایسه آنهابا هیدروگرافهای مشاهده ای فراهم گردید.