سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دکترای راه و ترابری، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مجتبی حاج علی – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در شهرها در نیم قرن اخیر، در مقابل فوائد اقتصادی و رفاهی گسترش ارتباطات و سرعت جابجایی کالا و مسافر، بر تعداد و شدت تصادفات ترافیکی به سرعت افزوده شده است . از این رو، بحث تصادفات و ضایعات مالی و جانی ناشی از آن به یکی از چالش های جوامع بشری مبدل شده است. در این راستا در کشورهای صنعتی تحقیقات گسترده ای در مراکز تحقیقاتی و دانشگا هها در خصوص شناسایی علل تصادفات و راهکارهای جلوگیری از آن صورت گرفته است که در نتیجه آن ها روش هایی کاربردی به منظور شناخت علل تصادفات و کاهش شدت سوانح، معرفی شده که بکارگیری و پیاده سازی آن ها منجر به بهبود وضعیت ایمنی گردیده است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا با معرفی و ارزیابی مدل های مختلف ارائه شده برای پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطع های شهری در کشورهای مختلف دنیا، مدلی مناسب برای تقاطع های شهری کشورمان ارائه گردد که با توجه به خصوصیات ترافیکی، طرح هندسی و سایر خصوصیات مرتبط با ایمنی تقاطع های کشورمان، متناسب باشد