سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم نوری موسی – کارشناس ارشد مهندسی آب،آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلام
علیرضا چرخ آبی اهواز – کارشناس ارشد مهندسی آب،آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

حوضه آبریز مارون – ایدنک با مساحت ۲۷۶۱km2 دردامنه های رشته کوه های زاگرس ودر استانهای کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان واقع می باشد که بدلیل وسعت و شرایط هیدرولوژیکی از حوضه های مطرح و مهم در سطح کشور می باشد دراین راستا بهمحاسبه هیدروگراف سیل در خروجی حوضه با استفاده ازمنحنی های IDF به ازای دوره بازگشتهای مختلف بوسیله مدل یک بعدی موج سینماتیک و مقایسه آن با ن رم افزار HEC-HMS پرداخته شده است نتایج بیانگر ان است که این دو مدل برآورد خوبی از هیدروگراف سیلاب به عمل می آورند و هیدروگرافهای برآوردشده ازاین دو مدل به همدیگر نزدیک می باشند همچنین محاسبات بیانگر دقت عمل بیشتر روش SCS نسبت به روشهایتجربی برآورد دبی اوج سیلابها می باشد.