سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین اشرف زاده – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مرضیه مالمیر – دانشجوی دکتری منابع آب

چکیده:

شاخص بارش استاندارد شده SPI یکی از شاخصهایی است که به منظور مطالعه رفتار تصادفی پدیده خشکسالی مورد استفاده قرارمیگیرد در محاسبه این شاخص تنها از آمار بارندگی ماهانه استفاده میش ود و امکان محاسبه آن در مقیاسهای زمانی متفاوت نیز وجود دارد و از این رو SPI کاربرد گسترده ای در مطالعه خشکسالی دارد به منظور ارزیابی شدت خشکسالی در حوضه ابریز رودخانه پلرود در استان گیلان با استفاده از آمار طولانی مدت متوسط بارندگی ماهانه در این حوضه اقدام به براورد SPI در مقیاسهای زمانی ۳ ، ۶ ، ۹ و ۱۲ و ۲۴ ماه شد هرکدام از سری های زمانی به دست آمده از شاخص بارش استاندارد شده با استفاده از مدل استوکستیک ARIMA مورد مدلسازی قرار گرفتند و عملکرد مدلهای تهیه شده در برآورد SPI مورد ارزیابی قرارگرفت.