سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید وارسته پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی
امنه سلیمانی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسا

چکیده:

استفاده از صفحات کامپوزیت پیشرفته جهت تقویت و افزایشظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه به صورت گسترده متداول شده است.تیرهای بتن آرمه که بوسیله اتصال خارجی صفحات پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP تقویت خمشی شده اند، در کشش در معرض شکست های ترد هستند. چنین گسیختگی هایی بطور متداول هنگام وقوع شکست خمشی مقطع، در یکی از دو انتهای صفحه FRP و یا نزدیک به آا، در زیر ناحیه اعمال بار آغاز می شوند. برای یک طراحی تقویت خمشی موفق با FRP مهم توانایی پیش بینی چنین شکستهای زودرس انتهای صفحه است. در ابتدای این تحقیق، ١٢ مدل معروف پیش بینی شکست زودرس بطورخلاصه بررسی و بازنگری شده اند. هدف از تحقیق حاضر تهیه ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف این در تیرهای بتنی تقویت شده با FRP است. به این منظور، ابتدا یک پایگاه داده از نتایج آزمایشی جامعشامل ۵٩ تیر که طی شکست زودرس شکسته شده اند، معرفی شده است.این پایگاه داده به دقت و با جستجوی وسیعی از میان تحقیقاتمنتشر شده بدست آمده است. مقایسه گرافیکی بین نتایجآزمایشگاهی و پیش بینی مدل های شکست زودرس در ادامه آمده است.