سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدباقر اقاجانلو – دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه بوعلی سینا
حسین طبری –

چکیده:

تبخیر تعرق گیاه مرجع ET0 یکی از فاکتورهای اصلی برای زمان بندی آبیاری مدیریت تقاضای آب و تقاضای بهره وری در مصرف آب است تاکنون مدلهای زیادی مبتنی بر داده های هواشناسی برای محاسبه ET0 در شرایط اقلیمی و جغرافیای مختلف ارائه شده اند از بین این روشها روش پنمن – مانتیث فائو ۵۶ PMF-56 به عنوان روش استاندارد براورد ET0 معرفی شده است اما این مدل به داده های هواشناسی زیادی نیاز دارد که این داده ها تنها در ایستگاههای سینوپتیک اندازه گیری می گردد لذا استفاده از مدلهای ساده تر نظیر هارگریوز که به داده های هواشناسی کمتری نیاز دارند می تواند راه حل مناسبی دراین زمینه باشد دراین تحقیق چهار نسخه اصلاح شده مدل هارگریوز که تنها نیازمند داده های دمای هوا و بارندگی می باشند در اقلیم های خشک بیرجند نیمه خشک زنجان نیمه مرطوب شهرکرد و مرطوب گرگان کشور مورد ارزیابی قرارگرفته و دقت براورد آنها بررسی گردید.