سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی علی نژاد ساروکلائی – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الهام قنواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایران
تارا قراخان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،ایر

چکیده:

مخارج تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها افزایش بهره وری و رشد صادرات می شود فناوری جدیدموجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر درتولیدات است علاوهبر ان باعث تغییر هزینه نسبی تولید و نیز افزایش مزیت نسبی بنگاه ها و درنهایت کشورها می شد مخارج تحقیق و توسعه و نوآوری و فناوری جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولید خود را ارتقا بخشند که این امر نیز منجر به رشد ظرفیت کاهش هزینه افزیاش کیفیت و افزایش سرعت درتحویل کالا می بشود ویژگی برجسته ایده ها و نوآوری ها این است که رقابت پذیرنیستند برای مثال با دستیابی به روش جدید دیگران به راحتی میتوانند بدون اینکه این مساله سبب منع استفاده کنندگان اولیه شده باشد آن را بکارگیرند. هدف این مقاله بررسی تاثیر تحقیق و توسعه درسطح کلان کشور و مدیریت نوآوری درسطح سازمان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبت تحقیق و توسعه بررشد اقتصادی کشور به نحوه مدیریت نوآورانه دریک نمودار شبکه ای درسازمان ها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی می پردازیم