سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه جوادیان وندی میاندوآب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
مسعود منوری – دکترای علوم محیط زیست ، استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزا
حسین دلشب – سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر
حیدر فقیه – دانشجوی کارشناسی شیلات دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر

چکیده:

با توجه به توسعه بی رویه و غیراصولی شهرها ، عدم وجود الگوی صحیح مصرف ورشد روزافزون تولید پسماندها وهمچنین مشکلات و نارسایی های سیستم مدیریت پسماندها ، منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری ، دفن بهداشتی است . در حال حاضردر اکثرمراکز دفن زباله ، دفع سطحی و روباز، تلنبار کردن زباله وحتی سوزاندن در فضای آزاد ازشیوه های متداول دفع می باشد و تنها درپاره ای از مراکز ، دفن بهداشتی ناقص انجام می شود ، از این رو مخاطرات زیست محیطی غیرقابل انتظار نیست. دراین تحقیق محل های دفن پسماندها ی شهری هریک از شهرهای استان بوشهرمورد بازدید قرار گرفته وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از متد منوری ۹۵ استفاده می گردد . مبنای این متد ، شناسایی وضعیت محل های دفن پسماندهای شهری براساس معیارهای فیزیکی ( ۲۰ پارامتر ) ، قابلیت ها و محدودیت ها ( ۸ پارامتر) و معیارهای بهداشتی – زیست محیطی ( ۲۵ پارامتر ) است که مجموعا ۵۳ معیار را شامل می شود . ارزشیابی محل های دفن پسماندها نشان می دهد که ۵۰ % آنها در وضعیت متوسط ، ۴۵ درصد در وضعیت قابل اغماض و مجموعاً ۹۵ % در وضعیت قابل قبول و ۵% در وضعیت ضعیف و غیرقابل قرار دارند