سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا سلطانی –
نفیسه طبرسا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان گروه شیمی
امین اله پهلوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
عبدالطاهر میرزاعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

ترکیبات فنولیک به ویژه انهایی که منشا گیاهی دارند به دلیل خصوصیات آنتی اکسیدانی شان بخش اساسی از رژیم غذایی انسان را تشکیل میدهند دراین تحقیق مقدار فنولیک کل و فلاونوئید و فعالیت انتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی برگ بو مورد بررسی و نتایج بدست آمده در سطح p<0.05 ارزیابی گردید نتایج این تحقیق نشان دادمیزان ترکیبات فنولی فلاونوئید به ترتیب ۵/۳۷±۰/۴۸ میلی گرم گالیک اسید / گرم پودرخشک و ۱/۰۷±۲۷/۷ میلی گرم کوئرسیتین / گرم پودرخشک بوده است همچنین نتایج حاصل از بررسی نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی در بازه زمانی درغلظت ۱۰۰mg/ml حدود ۸۶/۹% می باشد درتمامی آزمونها با افزایش غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت نتایج نشان دادند که برگ بو به واسطه داشتن مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنولی پتانسیل بالایی جهت استفاده درصنایع غذایی و دارویی دارند.