سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا سلطانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
وحید جوینی رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نسرین کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شیما غفوری رز – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل

چکیده:

گیاهان به دلیل غنای ترکیبات ثانوی فنل ها فلاونوئیدها از مهمترین آنتی اکسیدانهای طبیعی به شمار می روند که از گذشته های دور در رژیم غذایی در پیشگیری و درمان بیماریها مطرح بوده و امروزه نی ز به لحاظ قدت محافظت از بدن در مقابل استرسهای اکسیداتیو بلوکه کردن عملکرد رادیکال های آزاد درمان انواع بیماریها و حفظ سلامت انسان بسیار حائز اهمیت هستند گیاه دارویی خرفه متعلق به یکی از گونه های ارزشمند دارویی و زیستی است دراین تحقیق سرشاخه های هوایی جمع آوری و با هدف بررسی فیتوشیمیایی به روش اسپکتروفتومتری عصاره گیری گردید و نتایج بدست آمده در سطح P<0.05 ارزیابی گردید درتمامی آزمونها با افزایش غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت نتایج نشان داد که گیاه خرفه به واسطه داشتن مقادیر قابل توجهی از ترکیبات فنولی پتانسیل بالایی جهت استفاده درصنایع غذایی و دارویی دارد.