سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد سرداری – دانشگاه شاهد – دانشکده انسانی – دانشیار گروه مدیریت
حسین سلطانی نژاد – دانشگاه شاهد – دانشکده انسانی – دانشیار گروه مدیریت
آزاده اسفندیار پور – دانشگاه شاهد – دانشکده انسانی – دانشیار گروه مدیریت
میثم سلطانی نژاد – موسسه آموزش عالی صفاهان – اصفهان – دانشکده فنی و مهندسی – گروه نرم افزار

چکیده:

فکر سیستمی بسیار کاربردی بوده و نگرش انسان را نسبت به موضوعات تغییر میهد. این تغییر نگرش و زاویه دید باعث می شود که نتایج متفاوت تری را بدست اوریم . انسانها می توانند به صورت انفرادی گروهی و سازمانی فرآیندهای بسیار ساده ایی را دنبال کنند و از این طریق احتمال موفقیت را افزایش دهند. بسیاری از نویسندگان فنی و غیر فنی ف فرآیندهیی را برای انجام دادن چیزهای متنوع توصیف کردند که شبیه به طراحی یک سیستم ، توجه کردن به مزیت های تجاری و حل مشکلات شخصی و حرفه ایی است. شباهتهای عجیبی در این فرآیندهای متمایز ، پیشنهاد شده که بیان می کند این فرآیندهای عمومی به تفکر انسانی وابسته هستند. که تمام این فرآندهای عمومی درون فرآیندهای مشابه خلاصه شده اند. و این مقاله نشان می دهد که چگونه فرآیندهای مشابه برای کمک به توصیف مجدد فرآیند کشف تجهیزات و فرآیندها سیستم مورد استفاده قار می گیرند.