سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش عظیمی دستگردی – پژوهشکده فولاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – پژوهشکده فولاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر باطنی – کارشناس ناحیه نورد سرد، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مهدی باقری – مدیر خط تولید گالوانیزه، شرکت فولاد مبارکه اصفهان

چکیده:

اگر چه تکنولوژی فرایند گالوانیزه پیوسته در چند دهه گذشته بصورت چشمگیری بهبود یافته است، هنوز تولید پوششهای بدون عیب یک چالش عمده در این مسیر محسوب می شود. در این پژوهش تأثیر نقاط فاقد پوششایجاد شده روی ورق گالوانیزه گرم بر خواص متالورژیکی اعم از خواص خوردگی و ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقاومت خوردگی با استفاده از آزمون پاشش نمک و کیفیت سطح پوشش و مشخصات ساختاری آن توسط SEM/EDS بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد ساعات رسیدن به زنگ قرمز در نمونه هایی که نقاط فاقد پوشش دارند در مقایسه با نمونه های سالم به میزان قابل توجهی کمتر است و در نتیجه ورق گالوانیزه نرخ خوردگی بالاتری دارد. مورفولوژی سطح ورق در نواحی نقص دار پوشش تغییر کرده و کیفیت ظاهری آن کاهش می یابد. نتیجه بررسی های متالورژیکی دلالت بر آن دارد که دلیل اصلی بروز این عیب تر نشدن کامل سطح فولاد توسط مذاب روی است که این خود بدلیل تمیز کاری ناکافی ورق پایه، عملیات حرارتی نامناسب و یا عدم کنترل ترکیب شیمیایی حمام حادث می شود.