سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا میوه چی – معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
بنیامین پورعسکرپرست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

مخازن ذخیره سیال در شریانهای حیاتی و تاسیسات صنعتی دارای اهمیت زیادی می باشند در مخازن نوع خسارتی که رخ میدهد می تواند هزینه پایینی داشته باشد اما تاثیر زیادی برروی کارایی و عملکرد آن بگذارد و بالعکس از آنجا که مخازن آبی باید بعد اززلزله همچنان سالم بمانند تا آب شرب مورد نیاز و آب مورد نیاز برای اطفا حریق را فراهم کنند و همچنین مایع صنعتی موجود در مخازن شامل مایعات سمی و اشتعال پذیر نباید در حین زمین لرزه محتویاتشان را از دست دهند زیرا که این امر می تواند باعث یک فاجعه برای محیط زیست شود لذا ایمنی لرزه ای مخازن دارای اهمیت بسزایی می باشد رفتار لرزه ای مخازن در زمانی که در معرض زلزله قرار میگیرند تحت تاثیر اندرکنش سازه – سیال و سازه – خاک می باشد دراین مطالعه یک مدل سه بعدی ازمخزن نیمه مدفون و خاک و سیال مستقیما به روش اجزای محدود مدل شده است با توجه به اینکه دو حالت عمده و غالب ارتعاشات برای سیال شناسایی می گردد که اولین حالت مربوط به جرمی می شود که بصورت صلب همراه با مخزن حرکت می کند و دیگری مربوط به پاشیدن شدن مایع می باشد.