سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پورعلی گنجی – هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحدآیت الله آم

چکیده:

با توجه به گستردگی ساخت سازه های فولادی با سیستمهای قاب خمشی در کشور و لرزه خیزی شدید فلات ایران لزوم ارزیابی این سیستم ها براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ضروری است بنابراین دراین مقاله به ارزیابی فولادی قاب خمشی با شکل پذیری متوسط مطرح شده در ایین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوم براساس روشهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مطرح شده در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود پرداخته می شود نتایج حاکیست ساختمان های دارای سیستم سازه ای مطرح شده در این مقاله در ارزیابی براساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای در محدوده سطح عملکرد ایمنی جانی قرار می گیرند به عبارت دیگر هدف تعریف شده درایین نامه ۲۸۰۰ را برآورده می سازند.