سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام فوزی جوکندان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه مهندسی عمران، هم

چکیده:

در این مقاله ساختمان های فولادی با قاب های مهاربندی واگرا طراحی شده با استاندارد ۲۸۰۰ زلزله ایران بر اساس دستورالعمل به سازی لرزه ای، ارزیابی و عملکرد لرزه ای آنها د رحوزه رفارهای خطی و غیر خطی بررسی می گردد. بدین منظور ابتدا نمونه های متعارفی از ساختمان طبق استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده و سپس قاب بحرانی آنها بر اساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای، تحت بهسازی مبنا با روش استاتیکی غیر خطی (Pushover) کنترل می شود. نتایج ارزیابی بیانگر شکست سازه می باشد، علت شکست تیرهای خارج از پیوند و مهابندها قبل از تیرهای پیوند متصل به آنها م یباشد، این در حالی است که مقاومت نهایی تیر پیوند بایستی بدون ایجاد خرابی و شکست در تیر خارج از پیوند و مهاربند ایجاد گردد.